Telefonie: Interfaces

Telefonie interfaces: koppeling op telefooncentrale of openbaar netwerk

Voor Nerve Centre telefonieinterfaces kan worden gebruik gemaakt van ISDN/QSig (bestaande uit voice-hardware en bijbehorende software) of Voice over IP (alleen software)

Koppeling op telefooncentrale (PBX)

Nerve Centre kan op telefooncentrales worden aangesloten met:

  • ISDN: ISDN-2 (S0-Bus) en ISDN-30 op basis van Euro-ISDN. De veel gebruikte koppeling, aan te leveren als een RJ-45 ISDN kabel.
  • Q-SIG: 2MBit (30 kanalen per bundel). Voor meer informatie welke centrales ondersteund worden en welke QSig features beschikbaar zijn lees verder over QSig.
  • SIP (Voice over IP): steeds vaker wordt op basis van SIP gekoppeld waarbij de telefoongesprekken via een data-verbinding (LAN) door Nerve Centre naar een SIP server worden verzonden. Mits er geen andere specifieke hardware nodig is kan Nerve Centre (onder randvoorwaarden) zelfs op een virtual server worden geplaatst. Lees verder over SIP.

Let op dat er veelal ook een uitbreiding en licenties nodig zijn op de telefooncentrale, passend bij de gekozen interface (bijv. ISDN-30 of SIP).

Voordeel van koppeling op een telefooncentrale is dat het telefoonverkeer als 'intern verkeer' wordt afgehandeld. Interne toestellen zijn direct (en gratis) aankiesbaar en als er speciale faciliteiten voor GSM (zoals GRIP) beschikbaar zijn, dan is dat automatisch ook bruikbaar voor oproepen door Nerve Centre. Dat geldt ook voor speciale apparatuur zoals Dect toestellen.

Koppeling op een (openbaar) telefonienetwerk

Als er vrijwel alleen extern gealarmeerd wordt, of als er vele oproepen gelijktijdig moeten kunnen worden gestart, dan is koppeling rechtstreeks op een telefonienetwerk (PSTN/ISDN) aan te bevelen. Meestal is dat in Nederland op basis van ISDN-30, maar steeds vaker ook op basis van SIP. Waar bij koppeling op een telefooncentrale er door Nerve Centre maar een paar (meestal 3) oproepen per seconde mogen worden gestart, kan Nerve Centre bij koppeling op een telefonienetwerk tot wel 15 oproepen per seconde starten.

Voice-Hardware: ISDN/QSig

Voor ISDN en QSig is voice-hardware nodig. Voor ISDN is er keuze uit 3 soorten voice-hardware:

  • ISDN-2 (PCIe slot nodig)
  • 4 maal ISDN-2 (PCIe slot nodig)
  • ISDN-30 (PCIe slot nodig)

Voor Qsig (2MBit) wordt dezelfde hardware als voor ISDN-30 gebruikt.

Er kunnen meerdere voice-kaarten in 1 Nerve Centre server worden geplaatst (afhankelijk van het aantal beschikbare PCIe sloten). Voor vragen over configuraties groter dan 60 poorten (bijv. 3 of 4 maal ISDN-30), neem contact op met een Nerve Centre consultant.

Voice-software licenties: ISDN, QSig en Voice over IP (SIP)

 Ongeacht de gekozen interface is er altijd een voice-software licentie nodig voor een x-aantal gelijktijdige gesprekken. Voor ISDN en QSig zijn dit dezelfde licenties, maar voor SIP is het een aparte licentie specifiek voor voice over IP. Het is mogelijk (en gebruikelijk) om minder voice-licenties aan te schaffen dan de hardware mogelijk maakt. Zo is het vrij veel voorkomend om een 15-lijns licentie aan te schaffen bij een ISDN-30 interface (waarvan dus de helft niet gebruikt wordt).

Optioneel kunnen conferencing-licenties worden aangeschaft voor het gewenste aantal gelijktijdig in conferentie te zetten telefoongesprekken. Lees meer over conferencing.

Bijzondere configuraties

Nerve Centre is gebaseerd op de telefonie middle ware SenseĀ® (ook van New Bridges). Sense biedt de mogelijkheid om verschillende interfaces te combineren binnen 1 systeem. Hiermee zijn configuraties mogelijk waarbij Nerve Centre bijvoorbeeld via 30 lijnen (ISDN-30) verbonden is met het openbare telefonienetwerk en daarnaast ook met 15 lijnen SIP verbonden is met de telefooncentrale van de klant. Neem voor dergelijke configuraties contact op met een Nerve Centre consultant.