Telefonie: Conferencing

Conferencing kan als optie bij telefonie-interfaces worden aangeschaft. Met conferencing is het volgende mogelijk:

  • Er kunnen in totaal net zoveel personen met elkaar spreken in 1 of meer conferentiegroepen als dat er conferencinglicenties zijn aangeschaft.
  • Per op te roepen persoon is aan te geven of deze wel of niet na het aannemen van een alarmoproep aan de conferentie zal worden toegevoegd. Deze instelling is op 2 manieren te maken: algemeen (voor ieder scenario waarin die persoon wordt opgeroepen) en per scenario (waarbij de instelling voor dat scenario voor die persoon geldt).
  • Per alarmscenario kan per groep personen die binnen dat scenario wordt opgeroepen een conferentie worden gekozen waaraan de gebelde personen worden toegevoegd
  • Standaardgedrag is dat een conferentie gestart wordt na een scenario en eindigt als de laatste deelnemer dit gesprek verlaat. Het is niet mogelijk om terug te keren in dezelfde conferentie.

Bij gebruik van conferencing zijn er meestal meer telefoniekanalen nodig. Immers: een opgeroepen persoon blijft ook na de alarmtekst verbonden met Nerve Centre gedurende de tijd dat hij deelneemt aan het groepsgesprek.

Soms is het wenselijk om ad-hoc in een groepsgesprek te komen. Hiervoor is een aanvullende conferencing module nodig. Hiermee kunnen een aantal vaste groepsgesprekken opgezet worden waar men direct via een nummer of na een scenario in terechtkomt. Zo kan een hulpverlener tussendoor andere taken uitvoeren en zich daarna weer melden. Een andere toepassing kan zijn dat men na een alarmbericht via SMS zelf kan kiezen om deel te nemen aan een crisisoverleg. Informeer naar de meerkosten bij uw
verkoopadviseur.