Telefonie: Alarmen ontvangen op een telefoon

Alarmeren via telefonie

De meest gebruikte manier van alarmeren met Nerve Centre is via de telefoniemodule. Personen worden gebeld op hun GSM, Dect toestel of vaste telefoon en hebben direct verbinding met Nerve Centre. Nerve Centre geeft een alarmbericht dat heel flexibel kan worden opgebouwd uit variabele en vaste tekstdelen. Zo kan een goed verstaanbare en snel te begrijpen bericht worden gemaakt. Een voorbeeld van zo'n samengestelde tekst is: "Attentie, er is een reanimatie alarm in gebouw B derde verdieping. Meld u met AED apparaat. Herhaling: ...".

Interactie met de gebelde persoon

Nerve Centre heeft direct contact met de gebelde persoon en kan daarom om respons vragen voor verschillende toepassingen:

  • Na het afspelen van een bericht wordt de beller gevraagd  "toets een 1 als u op kunt komen of een 2 als u niet kunt komen". Niet alleen zijn de resultaten te zien in de monitorconsole, maar Nerve Centre kan ook rekening houden met het aantal personen dat positief bevestigd heeft. Bijvoorbeeld door te escaleren als er niet (of niet voldoende) positieve reacties zijn.
  • Voor speciale toepassingen kan extra informatie worden gevraagd zoals 'toets het aantal minuten in dat u nodig denkt te hebben om naar het verzamelpunt te komen'. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij ziekenhuizen die grote groepen personeel oproepen in een noodsituatie. Men weet zo hoe lang het duurt voordat er versterking arriveert.

Onderling contact tussen gealarmeerde personen: conferencing

Een krachtig communicatiemiddel in crisissituaties is groepsoverleg. Het zorgt er voor dat iedereen gelijktijdig op de hoogte is én voorkomt dat er door 1 op 1 contacten uiteindelijk langs elkaar heen gewerkt wordt.

Nerve Centre heeft een eigen zogenaamde conference-mixer waarmee meerdere gelijktijdige groepsgesprekken kunnen worden ondersteund. Personen die worden opgeroepen (en waarbij is aangegeven dat zij deel mogen nemen aan het groepsgesprek) komen ná het alarmbericht direct in het juist groepsgesprek terecht. Lees meer over conferencing.

Vaste alarmtekst of vrije tekst?

Een vrij in te spreken bericht zorgt voor veel vrijheid en dus zijn er dan minder verschillende alarmscenario's nodig wat handig is qua beheer. Vrije teksten moeten wel ter plekke worden ingesproken via een telefonisch alarm óf met behulp van een headset op de werkplek waar het alarm gestart wordt.

Meer informatie: