Messaging: Urgentie & Ringtones

Hoe kan een Nerve Centre tekstbericht direct aandacht krijgen?

Hoe een nieuw tekstbericht op een telefoon wordt weergegeven, wordt met name bepaald door het type toestel. Nerve Centre verzendt berichten vanaf een per klant verschillend afzendernummer. Bij sommige Dect omgevingen kan Nerve Centre daarnaast ook nog invloed uitoefenen op de prioriteit van het bericht en de daarbij hoorbare alarmtoon op het toestel. 

DECT

Vanuit Nerve Centre kan een prioriteit worden meegegeven. Bij DECT toestellen heeft dit in de meeste gevallen invloed op de manier waarop een bericht wordt gepresenteerd.

Een hoge prioriteit wordt dan afgehandeld als 'alarm' en het toestel zal signalen af blijven geven totdat de oproep bekeken is.

Per type dect omgeving zijn er verschillende mogelijkheden:

  • OAP (Mitel, Aastra): een combinatie van prioriteit en beepcode bepaalt welke toon men hoort en hoe het bericht op het toestel verschijnt;Er zijn vijf niveaus, instelbaar per oproep.
  • Alcatel DECT: Er zijn drie keuzes voor de berichttoon en een in te stellen
    alarmtekst als afzender voor berichten van Nerve Centre. De gekozen ringtone geldt voor ALLE berichten die Nerve Centre verzendt naar Alcatel Dect toestellen (systeeminstelling). Op deze manier kan worden gezorgd dat alarmberichten van Nerve Centre een herkenbare berichttoon hebben én een duidelijke tekst in het display. 
  • Philips: Er zijn twee verschillende typen berichtaflevering te kiezen: normaal
    (zonder bevestiging) of very urgent (met bevestiging en een attentietoon door een eventueel lopend gesprek). Het type berichtaflevering is instelbaar per alarmscenario vanuit Nerve Centre (er kunnen dus scenario's zijn waarin normale berichten worden verstuurd, en andere spoedeisende scenario's waarbij berichten als very urgent worden verstuurd).

GSM (SMS en Flash SMS)

Nerve Centre heeft beperkte invloed op de manier waarop een nieuw SMS bericht op een mobiele telefoon wordt aangekondigd. Gebruik de mogelijkheden van het toestel om een afwijkende beltoon aan Nerve Centre berichten te koppelen op basis van het afzendernummer. Sommige GSM toestellen bieden de mogelijkheid om profielen in te stellen waarmee bepaalde bellers (zoals Nerve Centre dus) tijdens bijvoorbeeld een vergaderstand tóch een beltoon/berichttoon veroorzaken.

Een SMS bericht kan door Nerve Centre als type normaal of als type 'Flash (network)'  verstuurd worden. Deze keuze geldt voor ALLE SMS berichten die Nerve Centre verstuurt. Een Flash SMS bericht wordt sneller getoond in het beeldscherm (vergelijkbaar met de melding die men ontvangt als men op een nieuw buitenlands netwerk zich aanmeldt). De exacte afwikkeling verschilt van toestel tot toestel.