Messaging: Terugkoppeling

Terugkoppeling na alarmering via een bericht

Tekstberichten kunnen snel worden verzonden, maar in sommige gevallen is het gewenst om te weten óf en wanneer de gealarmeerde personen het bericht ook werkelijk hebben gelezen.

Bij sommige Dect omgevingen (op basis van OAP en Philips) is het mogelijk om een nieuw bericht op de handset te accepteren of te weigeren. Informeer bij uw Dect centrale leverancier of de gebruikte dect toestellen deze faciliteit ook ondersteunen! 

Bij SMS berichten en overige Dect omgevingen kan de gealarmeerde persoon niet bevestigen of hij het bericht heeft ontvangen/gelezen. Veelal wordt in dergelijke gevallen aangeraden om de bevestiging via alarmering met spraakberichten te laten plaatsvinden en het SMS bericht alleen voor (aanvullende) informatie te gebruiken.

Meer informatie: