Messaging: Tekstbericht i.c.m. spraak

Een tekstbericht in combinatie met een spraakoproep

Een tekst bericht kan ook i.c.m. een Spraak bericht verzonden worden en bijvoorbeeld aanvullende informatie geven.

Wanneer er een gecombineerde spraak- en messaging oproep gebruikt wordt, wordt meestal het spraakbericht gebruikt om te alarmeren en het tekstbericht om te informeren.  Denk
bijvoorbeeld aan een generieke oproep bij brand waarin gebouw en vleugel
vermeld worden, aangevuld met een SMS bericht met daarin het ruimtenummer.

Er kan standaard een bericht naar alle ontvangers gaan, maar het is ook mogelijk om een specifiek bericht te sturen nadat een persoon een positieve of negatieve bevestiging heeft gegeven. Zo kan bijvoorbeeld via spraak gevraagd worden of men op kan komen, waarna in een SMS aanvullende informatie volgt als men positief bevestigd.

Een voordeel van SMS alarmering direct  in combinatie met een spraakoproep is merkbaar als om wat voor reden ook maar het spraakbericht niet wordt ontvangen (bijvoorbeeld door lawaai in de omgeving, rijden in een tunnel zonder GSM dekking etc.). In dat geval kan de informatie uit het SMS bericht toch alsnog duidelijk maken wat voor alarmsituatie er optrad.

Bevestiging van ontvangst

Indien een spraak en tekstbericht worden gecombineerd en op beide berichten bevestiging wordt gevraagd, dan zal de laatstontvangen bevestiging de eindstatus van een persoon bepalen.