Messaging: aankoophulp

Messaging licenties en hardware

Voor Nerve Centre messaging zijn licenties nodig en in sommige gevallen ook hardware.

Dit zijn de verschillende (veel voorkomende) manier van messaging met de bijbehorende licenties en evt. hardware:

  • SMS via GSM modem: Een licentie voor Nerve Centre messaging voor 1 of 2 SIM's. Een gelijk aantal GSM modems (GSM SMS Box). N.B.: klanten dienen zelf Simkaart(en) te voorzien waarmee de SMS berichten verzonden kunnen worden.
  • SMS via SMSC: Deze high volume SMS verzending vereist een Nerve Centre SMSC messaging licentie. Daarnaast heeft de klant een abonnement nodig bij een SMSC provider. De verkoopadviseur kan hierin het juiste advies geven.
  • SMS naar Private GSM: voor SMS verzending via directe koppeling op een private GSM omgeving is de Nerve Centre pGSM messaging licentie nodig. Soms is er een ook aparte licentie nodig aan de zijde van de pGSM apparatuur.
  • Messaging naar Dect: afhankelijk van de aanwezige Dect omgeving bij de klant is de juiste Nerve Centre messaging Dect licentie te kiezen. Naast een aantal proprietary interfaces is ook een algemenere OAP Dect licentie te verkrijgen die door diverse Dect omgevingen ondersteund wordt.
  • Messaging naar semafoons: Afhankelijk van het type semafoon is bepaalde hardware nodig: in geval van semafoons en semadigits  is de aanwezigheid van ISDN2 of 4*ISDN-2 voice-hardware nodig. Van deze hardware wordt 1 kanaal voor semafonieverzending gebruikt. Verder is de Nerve Centre semafonie messaging licentie nodig. In geval van sematones is geen aparte semafonielicentie nodig, maar volstaat voice-hardware voor spraakoproepen aangezien sematone oproepen feitelijk een telefoonoproep zijn.

Meer informatie: