Messaging

Messaging: alarmering via tekstberichten

Messaging is de verzamelnaam voor tekstberichten waarmee Nerve Centre alarmeert naar GSM-toestellen (via SMS), Dect-toestellen (Dect messaging) etc. Naast 'spraak' is messaging de tweede hoofdgroep van alarmmethodes die Nerve Centre kent.

De basismogelijkheid bij messaging is dat een tekstbericht wordt afgeleverd op een toestel. Er zijn echter ook diverse (toestel afhankelijke!) extra mogelijkheden. Een aantal mogelijkheden (met verwijzing naar meer informatie over deze onderwerpen):

In veel gevallen wordt messaging gebruikt om snel grote(re) groepen personen een bericht te sturen zonder zeker te weten of de persoon het bericht werkelijk heeft ontvangen of gelezen. Het is echter wél mogelijk om ontvangstbevestiging (direct of indirect) te ontvangen en te verwerken. In dat geval is de bevestiging/verhindering ook zichtbaar op de Nerve Centre® monitorconsole en in rapporten.

Als het bericht alleen verzonden wordt zonder ontvangstbevestiging te verlangen, is in de monitorconsole altijd wel te zien wanneer het bericht aan welke persoon verzonden is.

CalculatietoolAankoophulp
Afhankelijk van het type messaging (Dect-, SMS etc.) is bijpassende hardware en software nodig. Lees de uitgebreide aankoophulp voor Messaging.

 Meer informatie:

  • Messaging