ESPA: Aankoophulp

Wat is er nodig voor Espa Input?

De benodigde Nerve Centre® modules zijn:

  • Een Nerve Centre® ESPA licentie per aan te sluiten apparaat
  • Remote ESPA unit(s) voor aansluiting van apparaten via het netwerk (LAN). Meestal is het aantal Remote ESPA units gelijk aan het aantal Espa licenties dat wordt aangeschaft. Het is echter mogelijk 1 Espa koppeling rechtstreeks op de Nerve Centre server aan te sluiten. Indien de klant zelf een server voorziet is dan een seriële poort (RS232) noodzakelijk. Als de klant kiest voor een virtual server is een remote ESPA unit de enige mogelijkheid om ESPA aan te sluiten.

Houd rekening met de volgende zaken:

  • Bij grotere organisaties is er vaak sprake van diverse decentraal opgestelde brandmeldcentrales en 1 centrale 'groeps-BMC'. Aansluiting via ESPA op deze centrale BMC is meestal wenselijker dan op elke individuele BMC.
  • Nerve Centre® is net als andere apparatuur niet zondermeer inzetbaar voor installaties die vallen onder vergunningseisen refererend naar NEN2575:2004 of diens opvolger. Informeer bij vragen hierover bij uw adviseur.
  • Het apparaat waarvan alarmen moeten worden ontvangen moet voorzien zijn van ESPA poort (en vaak van een bijbehorende licentie)
  • De (RS232) ESPA interface kan zowel op de Nerve Centre® server als op via het netwerk aangesloten worden. Zie Espa: technische informatie. In dat laatste geval zijn Remote ESPA units nodig. De praktijk is dat in 90% van de gevallen de ESPA verbinding remote (via het LAN) wordt aangesloten.
  • Espa 4.4.4 wordt wel eens als ongeveer gelijk aan ESPA 4.4.3 gezien. Dit is echter onjuist. Espa 4.4.3 is technologisch een geheel andere (en sterk verouderde) interface die niet door Nerve Centre wordt ondersteund.

Meer informatie: