ESPA: Hoe worden Espa alarmen afgehandeld?

Nerve Centre kan ESPA alarmberichten op drie manieren een vervolg naar op te roepen personen geven: via Tekst, Spraak of een combinatie van beiden.

Tekst alarmoproepen 

De ESPA melding wordt 1:1 doorgezet als tekstbericht. Dit is ideaal i.c.m. bijv. DECT vanwege de eenvoud en transparantie: als een bericht eenmaal geconfigureerd is in (bijv. ) een brandmeldcentrale zal dit bericht ook 1:1 zo worden doorgestuurd aan op te roepen personen.

Spraak & Tekst

De ESPA melding wordt als spraakbericht doorgezet waarbij bouwdeel, verdieping en type melding wordt doorgegeven. Na bevestiging volgt een tekstbericht met de precieze locatie. Het is mogelijk groepen berichten op gelijke wijze af te handelen, bijvoorbeeld de meldingen van verschillende brandmelders in 1 magazijn kunnen resulteren in 1 alarmscenario 'Attentie, brandalarm automatische rookmelder magazijn A'. Na deze oproep krijgt de gealarmeerde persoon een tekstbericht waar de exacte melderpositie in staat 'BRAND MAG. A. LINKS-3' bijvoorbeeld.

Spraak (minder effectief bij grotere aantallen locaties)

De ESPA melding wordt vertaald naar een spraakbericht. Dit is minder geschikt voor gedetailleerde melding wegens het grotere aantal teksten dat dan moet worden ingevoerd. Als richtlijn geldt dat het realistisch is om maximaal 50 afzonderlijk uit te spreken teksten te configureren.