Console: alarmeren en monitoring

De Nerve Centre Console: wat is het?

De Nerve Centre console is een web-applicatie. Via een gewone web-browser kunnen input- of monitoring-consoles worden gestart.

Er zijn drie (of eigenlijk vier) soorten consoles voor verschillende toepassingen:

  • Input-console: hiermee worden alarmen gestart. De schermen zijn altijd geheel op de klantsituatie ingericht zodat ze bijzonder ergonomisch zijn te bedienen, desgewenst met een aanraakscherm.

Consoles

  • Monitoring-console: hiermee wordt de afwikkeling van alarmen bekeken. De status van recente alarmscenario's en van scenario's die op dat moment worden uitgevoerd is precies te zien, zelfs tot op het niveau van elke individuele opgeroepen persoon.
  • Availability console: de moderne opvolger van het aloude 'schuifjesbord'. Op meerdere plaatsen in de organisatie kunnen synchroon bijgewerkte schermen te zien zijn waarop de beschikbaarheid van personen binnen bepaalde alarmgroepen precies te zien is én kan worden gewijzigd.
  • Configuratie console: dit is de uitgebreide webinterface waarmee Nerve Centre beheerd en geconfigureerd wordt. Personen, groepen, scenario's etc. kunnen eenvoudig worden beheerd.

Alle toegang tot consoles en tot de beheeromgeving vindt plaats via een gebruikerssysteem waarin de rechten per gebruiker zijn vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld per gebruiker worden vastgelegd welke consoles zij mag openen. En voor beheer is per gebruiker vast te leggen tot welk niveau men wijzigingen mag aanbrengen.

CalculatietoolAankoophulp
Consoles worden aangeschaft via licenties voor 'concurrent users'. Het aantal gelijktijdige werkplekken waar een console wordt geopend bepaalt het aantal benodigde licenties. Lees uitgebreide aankoophulp voor Consoles.

Van eenvoudig tot zeer uitgebreid

Een console kan eenvoudig zijn vormgegeven met slechts enkele knoppen die na activatie een alarm scenario starten op de Nerve Centre® server. Maar veelal worden er ook uitgebreidere consoles gemaakt met meer keuzemogelijkheden, extra schermen met onderverdeling van bepaalde alarmen etc. De console kan bijzonder ergonomisch worden ingezet omdat hij geheel op klantwens is in te richten, bijvoorbeeld door als achtergrond een plattegrond van een fabrieksterrein te gebruiken waarop de verschillende alarmmogelijkheden zijn weergegeven.

Ook is het mogelijk om teksten op de console in te voeren die bijv. als SMS of DECT message verzonden wordt.

Per Nerve Centre installatie is minimaal 1 console-licentie noodzakelijk. De praktijk wijst uit dat er vaak meer consolelicenties worden aangeschaft. Door de aanpasbaarheid van een console voor elke klantsituatie is de console een populaire manier van alarmeren via Nerve Centre.

Meer informatie:

  • Console