Edities

Personen, Groepen en Scenario's

Elke entiteit die binnen Nerve Centre wordt opgeroepen heet een Recipient (Persoon). Meestal zijn dit medewerkers, maar ook een apparaat dat wordt aangestuurd door een Nerve Centre alarm is een recipient.

Het aantal personen/recipients dat kan worden aangemaakt wordt bepaald door de editie van Nerve Centre die de klant aanschaft. Lees meer over edities en het aantal recipients. 

Personen kunnen in groepen worden samengevoegd. Groepen én individuele personen worden in scenario's  gekoppeld aan alarmafhandeling. Hieronder wordt dat uitgebreider toegelicht.

Persoon

Een persoon binnen Nerve Centre heeft 1 of meer adressen. Een adres is een manier voor Nerve Centre om die persoon te bereiken. Meestal zijn adressen telefoonnummers van vaste telefoons of GSM's.

Een persoon wordt binnen Nerve Centre centraal geadministreerd. Wijzigingen van bijvoorbeeld het telefoonnummer van een persoon worden daarmee automatisch geldig voor alle alarmsituaties waarin die persoon wordt opgeroepen.

Groepen

Binnen Nerve Centre kan een onbeperkt aantal groepen worden aangemaakt. Groepen worden gebruikt om logische ordening te bereiken én voor diverse handige features die Nerve Centre biedt bij het oproepen van groepen.

Een aantal mogelijkheden met groepen:

 • Personen kunnen deel uit maken van onbeperkt veel groepen
 • Bij alarmering kan per groep worden aangegeven hoeveel personen minimaal bereikt moeten worden.
 • Bij alarmering kan per groep worden aangeven of men bijv. wel/niet in conferentie moet komen nadat men opgeroepen is.
 • Er zijn speciale groepen mogelijk (rollen) waarbij op basis van een rooster bepaald wordt welke personen uit die groep daadwerkelijk moeten worden opgeroepen. Bijvoorbeeld een groep 'hoofd BHV' waarbij een rooster aangeeft welke persoon daadwerkelijk die rol vervult op het moment van alarmeren.
 • In de monitor-console waarin de afwikkeling van alarmen is te zien worden de resultaten van een alarmoproep overzichtelijk per groep getoond.
 • Groepen kunnen ook aan een aanwezigheidsconsole (availability console) worden gekoppeld waarna men met 1 druk op een knop zich aan/af kan melden voor die groep.

Scenario's

Nerve Centre voert voor ieder alarm-event dat binnenkomt een scenario uit. Een scenario bestaat uit:

 • de groepen en individuele personen die aan het scenario worden gekoppeld
 • een bepaalde alarmafhandeling (script) die wordt uitgevoerd op de gekoppelde groepen/personen.
 • diverse instellingen afhankelijk van het gekozen script.

Een scenario kan bijvoorbeeld vastleggen dat de groep BHV-west telefonisch wordt opgeroepen waarbij een bepaalde tekst wordt afgespeeld waarna de opgeroepen personen met elkaar in groepsgesprek komen.

Scenario's bieden zeer veel configuratiemogelijkheden, maar vereisen wel zorgvuldigheid bij het configureren. In de praktijk worden scenario's meestal door de engineers van New Bridges geconfigureerd.

 

 • Algemeen
 • >
 • Personen, Groepen, Scenario's