Nerve Centre strippenkaart

Nerve Centre strippenkaart: snel inzetbaar voor mutaties

Doel van de strippenkaart is om klanten snel te kunnen helpen zonder dat tijd verloren gaat met offertes, inkoopopdrachten, project opstarttijd etc.

Klanten met een strippenkaart worden in de praktijk dus veel sneller geholpen. Dat is het belangrijkste voordeel van de strippenkaart. Bij de grotere strippenkaarten geldt daarnaast ook een volumevoordeel.

Wat is een strippenkaart?

Na aankoop van een strippenkaart ontvangt de klant per e-mail de bevestiging dat het ingekochte aantal strippen besteed kan gaan worden. Elke klant heeft een uniek genummerd strippenkaart bestand dat online bekeken kan worden en waarop alle mutaties (nieuw aangekochte strippen en besteedde strippen) verwerkt worden.

In de digitale strippenkaart staan ook de namen van medewerkers bij de klant die gemachtigd zijn om opdrachten te geven ten laste van de strippenkaart. De strippenkaart bestaat dus niet uit papierwerk.

Hoe koop je een strippenkaart

Eindklanten kopen een strippenkaart net als de oorspronkelijk aangeschafte producten, dus via hetzelfde verkoopkanaal. Bij aankoop van een strippenkaart is het belangrijk dat tenminste 1 e-mailadres wordt aangeleverd van de contactpersoon binnen de organisatie die aanspreekpunt is voor new Bridges. Nadat New Bridges de inkooporder van de partner heeft ontvangen wordt binnen een week de strippenkaart aangemaakt c.q. aangevuld.

Voor prijzen en keuzemogelijkheden: neem contact op met uw salescontactpersoon.

Hoe werkt het in de praktijk?

Klanten kunnen wijzigingsverzoeken richten aan Support@NewBridges.nl . Binnen 2 werkdagen ontvangt klant een reactie waarin is aangegeven hoeveel strippen de gevraagde werkzaamheden kosten. Na reactie per e-mail voor akkoord wordt de opdracht verwerkt in de strippenkaart en is direct voor de eindklant te zien qua status (in behandeling / klaar).

Opdrachten mogen alleen gegeven worden door personen die genoemd worden in de strippenkaart als gevolmachtigd namens klant. Wijzigingen in deze lijst van gemachtigden worden per e-mail aan support@newbridges.nl gestuurd en worden direct verwerkt in de online zichtbare strippenkaart.

Strippen staan equivalent voor ongeveer 0,5 uur werk.

Overige voorwaarden

Strippen zijn tot 12 maanden na aankoop te besteden. Bij elke nieuwe aanschaf van strippen begint de geldigheidsperiode van alle op dat moment resterende strippen opnieuw. Zolang er dus minstens 1 maal per jaar een strippenkaart wordt gekocht vervallen strippen nooit.

Met strippen kan niet betaald worden voor software of hardware uitbreidingen.

Werkzaamheden via strippen hebben nooit invloed op onderhoudsbedragen.