Nerve Centre op een Virtual Server

Nerve Centre (en andere New Bridges oplossingen) op een Virtual Server

De meeste klanten installeren Nerve Centre (en andere oplossingen van New Bridges, hierna wordt gesproken over 'Nerve Centre') op een virtual server. Wanneer er geen specifieke Nerve Centre hardware nodig is (zoals telefonieinsteekkaarten) biedt virtualisatie vele voordelen. In de praktijk blijkt dat vaak voor een virtual server wordt gekozen als SIP (Voice over IP) de gekozen telefonieinterface is. Hiervoor is immers geen aparte telefonie insteekkaart nodig.

Wanneer kan gevirtualiseerd worden?

Indien er specifieke hardware nodig is kan er niet gevirtualiseerd worden. In de praktijk geldt dat voor voice-hardware (i.g.v. ISDN of QSig). Hiervoor is namelijk een insteekkaart nodig welke een fysieke server noodzakelijk maakt. De volgende modules kunnen wel gevirtualiseerd worden:

  • Telefonie Voice over IP (al dan niet met conferencing)
  • Espa (indien een remote Espa over IP unit gebruikt wordt voor aansluiting)
  • SMS en SMSC
  • Diverse messaging lagen
  • Console en Aanwezigheidsconsole
  • Modbus, SNMP, SMTP

Welke virtual servers zijn gebruikt?

Het inrichten van de virtual server valt binnen de verantwoordelijkheid van de ICT organisatie van de klant. Bij levering van Nerve Centre wordt er vanuit gegaan dat er een ingerichte instance is waarop Nerve Centre geïnstalleerd kan gaan worden.

Nerve Centre is al geïnstalleerd op virtual servers van zowel VMWare als Microsoft.

Omdat Nerve Centre vrijwel altijd bedrijfskritische functies vervult én gezien de beheer-baarheid is het een must dat er geen andere applicaties worden geïnstalleerd op de Nerve Centre server.

Dimensionering van de virtual server

Afhankelijk van de omvang en inzet van Nerve Centre kan de benodigde capaciteit van de in te zetten server behoorlijk verschillen. Een Nerve Centre installatie die uitsluitend digital I/O contacten afhandelt en SMS berichten verstuurt heeft aanzienlijk minder workload dan een installatie die op 90 lijnen simultaan telefoongesprekken via SIP moet opzetten.

Let op: indien voor uw applicatie logging noodzakelijk is, kan het zijn dat de eisen qua schijfruimte hoger liggen. Overleg dit met uw adviseur.

De volgende eisen worden gesteld aan een virtual server:

  • Operating system: Windows Server 2016 of hoger
  • Geheugen: minimaal 8GB
  • Schijfruimte: een C-schijf van minimaal 100GB, een D-Schijf van minimaal 70 GB
  • Processorcapaciteit: tenminste vergelijkbaar met 2x Intel XEON E5-2680 2,4 GHz v4

Meer informatie