Nerve Centre onderhoudsvormen

Nerve Centre onderhoudsvormen: van kantoortijden tot 7x24

Nerve Centre® systemen bestaan uit hardware en software die zo robuust mogelijk zijn ontwikkeld. Om Nerve Centre® verantwoord te kunnen blijven gebruiken wordt door nagenoeg alle organisaties die Nerve Centre® aanschaffen een onderhoudscontract afgesloten meestal in samenwerking met de serviceorganisatie van de verkopende partner.

Continuïteit

Nerve Centre® vervult bij veel organisaties een belangrijke rol in primaire en/of secundaire bedrijfsprocessen. Ook al is het bij sommige toepassingen (zoals ontruimingsalarmering) goed nieuws als ze nooit optreden; het wegvallen van NerveCentre® is vergelijkbaar met een defecte reserveparachute: herstel is zo spoedig mogelijk gewenst.

Zekerheden

Iedereen weet dat het te laat is om pas een inboedelverzekering pas af te sluiten als het huis al brandt. Dit is ook van toepassing op Nerve Centre®; het afsluiten van een onderhoudscontract vanaf de dag van levering biedt uw organisatie zekerheden die passen bij calamiteitensituaties.

Respons

Een onderhoudscontract biedt uw organisatie garanties over hoe snel een deskundig medewerker van New Bridges een eventuele storing zal onderzoeken en verhelpen.
U kunt kiezen op welke tijdstippen storingen aangemeld kunnen worden en wat de respons tijd is.
De verschillende contractsvormen die worden aangeboden variëren qua service-uren en responstijd: van service tijdens kantooruren met een responstijd van maximaal 4 uur tot continue service (7x24 uur) met een responstijd van maximaal 1 uur.

Herstel

Uiteraard wordt een storing zo spoedig mogelijk verholpen. Om nog meer zekerheid over spoedig herstel te hebben, kunt u kiezen voor contractsvormen met een herstelgarantie van maximaal 4 of 8 uur.

De 'Geen zorgen' garantie

De standaardgarantie op hardware en software is meestal onvoldoende om die continuïteit te kunnen waarborgen die veel klanten wensen. Met een onderhoudscontract sluit u feitelijk een 'gouden' garantie af: alle hardware, software, voorrijkosten, werkuren etcetera vallen onder het contract mits de storing in het systeem zelf is ontstaan (intrinsieke oorzaak).
Zogenaamde 'extrinsieke' oorzaken (onder andere waterschade, blikseminslag en brand) vallen weliswaar niet onder het contract, maar met een onderhoudscontract zijn de herstelkosten lager en is de hersteltijd aanzienlijk korter dan zonder contract.

Betalen voor wat u krijgt

De kosten van een onderhoudscontract zijn gerelateerd aan de hardware en software (en het eventuele maatwerk) zoals die door u zijn aangeschaft. U betaalt dus nooit voor 'loze' garanties of niet van toepassing zijnde zekerheden.

Nerve Centre® groeit vaak mee met de organisatie. Dit betekent uitbreidingen in hard- of software. Deze worden altijd direct opgenomen in de zekerheden van een lopend onderhoudscontract.

Snelle respons: de snelweg zonder files

In alle gevallen leggen specialisten van New Bridges via remote support zo spoedig mogelijk contact met de systemen waarvoor een storing is aangemeld. Vaak gebeurt dit al binnen enkele minuten na een telefonische melding, waardoor snel duidelijk kan zijn welke maatregelen genomen moeten worden. Als het nodig is ter plaatse hardware of systemen te vervangen, wordt de snelste oplossing gezocht in overleg met onze partners. Soms gebeurt dit met eigen personeel, andere keren is een koerier een snellere oplossing.
Hoe dan ook, onze hoofddoelstelling is altijd: u als klant zo spoedig mogelijk te helpen.

Spare-kit

Afhankelijk van het gekozen contract kan een spare-kit noodzakelijk zijn om snel herstel altijd te kunnen garanderen. De samenstelling van zo'n spare-kit is afhankelijk van de situatie. In het ene geval bestaat een spare-kit uit alle kritische onderdelen die mogelijk defect kunnen gaan (denk aan harddisks, processorventilatoren of zelfs een compleet systeem), terwijl in andere gevallen een kant en klare reserve harddisk afdoende is.
Als u een offerte aanvraagt voor een onderhoudscontract met herstelgaranties, geeft New Bridges aan wat de kosten van de benodigde spare-kit zijn. Vaak is hiervoor kort overleg nodig tussen New Bridges en een verantwoordelijke vanuit de klantorganisatie. 

Incourantie risico: wat is dat?

Incourantie risico is het risico dat bij een storing een onderdeel vervangen moet worden wat tot gevolg heeft dat ook andere (niet defecte) onderdelen vervangen moeten worden. Lang niet altijd zijn dit soort risico's afgedekt. Alle Nerve Centre® onderhoudscontracten bieden echter wél de garantie tegen incourantie risico.

De contractsvormen: passend voor iedere situatie

New Bridges biedt u 5 verschillende contractsvormen aan. In alle contracten zijn bij intrinsieke storingen de kosten voor materialen, werkuren, transport en incourantie inbegrepen.

Standaard Kantoor - het basis onderhoudscontract.
Tijdens kantooruren worden storingsmeldingen aangenomen en afgewikkeld. De maximale responstijd bedraagt bij een grote storing (major) 4 uur.
Deze contractsvorm is ideaal voor organisaties die Nerve Centre® toepassen tijdens kantooruren en waarbij een storing buiten kantooruren niet bezwaarlijk is.

Standaard Continu - fulltime service.
Grote storingen kunnen 7x24 uur worden gemeld waarna New Bridges binnen maximaal 4 uur in actie komt.
Dit contract is geschikt voor organisaties die Nerve Centre® gebruiken voor toepassingen die ook buiten kantooruren noodzakelijk zijn, maar die niet dermate kritisch zijn dat een herstelgarantie noodzakelijk is.

Comfort Kantoor - gegarandeerde hersteltijd tijdens kantooruren.
Bij dit contract zijn de garanties voor responstijd en hersteltijd scherper: binnen 2 kantooruren na melding wordt gegarandeerd gewerkt aan een gemelde storing. Bovendien geven we de garantie dat de storing binnen 8 kantooruren is verholpen.
Deze vorm is ideaal voor organisaties die de garanties van het basis onderhoudscontract 'Standaard Kantoor' niet scherp genoeg vinden.

Comfort Continu - gegarandeerde hersteltijd 7x24.
Dit contract is de fulltime variant van 'Comfort Kantoor'. Binnen 2 uren na melding (7x24 uur) wordt gegarandeerd gewerkt aan een gemelde storing. Bovendien wordt de garantie gegeven dat de storing binnen 8 uren verholpen is.
Deze contractsvorm is geschikt voor organisaties die Nerve Centre® inzetten voor taken die zowel een hoge beschikbaarheid vereisen als een overzichtelijke korte 'downtime' bij storingen.

Comfort Continu Plus - topzekerheid.
Dit contract biedt maximale zekerheidsgaranties: binnen 1 uur na melding wordt gewerkt aan het oplossen van de storing (7x24 uur). Bovendien garanderen we dat de storing binnen 4 uur na melding verholpen is.
Dit contract is de perfecte oplossing voor organisaties die Nerve Centre® inzetten voor taken die een zeer hoge beschikbaarheid vereisen waarbij het maximaal haalbare voor wat betreft snelle responstijd en korte hersteltijd gegarandeerd moeten zijn. 

Meer informatie:

  • Algemeen
  • >
  • Nerve Centre onderhoudsvormen