Implementatie en installatie

Hoe verloopt levering van Nerve Centre?

In een Nerve Centre®  leveringstraject is sprake van installatie én implementatie.

Installatie bestaat uit werkzaamheden benodigd voor het bedrijfsklaar opleveren van software, modules , interfaces en apparatuur. Bij Nerve Centre vanuit the cloud bestaat installatie uit het inrichten van de nog niet-geconfigureerde basisinstallatie voor een nieuwe klant en uit het leveren van eventuele on-premise hardware. Bij een on-premise installatie zijn er meer installatiewerkzaamheden nodig. Installatie op een server, aansluiting van brandmeldcentrale etc. etc. 

Implementatie bestaat uit de werkzaamheden die nodig zijn voor de inzet van Nerve Centre®  voor een de klantorganisatie. Implementatie gaat dus over het perfect configureren van Nerve Centre. De praktijk leert dat

In het proces heeft de klant uiteraard alle vrijheid te bepalen welke wijze van implementatie gewenst is. Soms is regelmatig projectoverleg gewenst, in andere gevallen beslist een klant zelf het grootste deel van inventarisatie van namen en nummers voor zijn rekening te nemen.

De volgende onderdelen maken deel uit van een implementatietraject:

  • overleg ter plaatse met verantwoordelijke voor afwikkeling alarmen
  • bespreken wijze van inzet scenario's
  • instellen console en invoeren personen en groepen
  • gebruikerstest
  • Beperkte gebruiksinstructie voor 1 persoon (hands-on).

Strippenkaart

Installatie en Implementatie worden verrekend op basis van een strippenkaart. In veel gevallen werd tot 2012 al door klanten gekozen voor een strippenkaart waarmee een gemakkelijke manier van werken ontstond voor het verrekenen van (vaak kleine) aantallen uren. Vanaf 2012/2013 wordt in vrijwel alle gevallen een strippenkaart bij de start van een traject aangeboden. Op deze strippenkaart worden de uren voor installatie en implementatie afgeschreven. Bij de eerste aanschaf van een systeem worden opstartkosten inclusief een basishoeveelheid strippen gekocht.

Hoeveel strippen er precies nodig zullen zijn is moeilijk te calculeren. De praktijk wijst echter uit dat het volgende geldt: voor 80% van de klanten blijkt 50 strippen voldoende te zijn voor de implementatie. De overige 20% betreft klanten met veel vestigingen of meer dan 3 verschillende input/output modules, maatwerk etc. Strippen die niet gebruikt worden tijdens de aanvankelijke implementatie kunnen later worden ingezet voor mutaties. Het uitbreiden met extra strippen is eenvoudig. 

Studio kosten

Bij een installatie zijn standaardteksten (niet klantspecifiek) inbegrepen bij installatiekosten. Indien er sprake is van klantspecifieke teksten is item STUD noodzakelijk. Dit is in de regel het geval. Hierbij worden klantspecifieke teksten eenmalig ingesproken door een professionele studiostem waardoor identieke teksten als de standaard Nerve Centre teksten ontstaan.

Meer informatie: