Beheer van Nerve Centre

Remote maintenance (belangrijk voor garantie en onderhoud)


Werkzaamheden t.g.v. garantie op software en onderhoudswerkzaamheden
(bij afsluiten van een onderhoudsovereenkomst) kunnen alleen worden uitgevoerd
als er remote access mogelijk is naar de Nerve Centre server. Meestal wordt dit
geregeld via een breedband IP access router waarop New Bridges personeel een
account krijgt.

New Bridges personeel is al voor diverse klanten in de veiligheidsbranche gescreend. Bij veel klanten wordt daarnaast procedureel geborgd hoe en door wie  er onderhoud gepleegd wordt op de Nerve Centre systemen. Vanwege het in veel gevallen bedrijfskritische karakter van Nerve Centre is remote access in combinatie van een 7x24 onderhoudsovereenkomst een belangrijke voorwaarde.

Beheer en wijzigingen: door wie?

Tijdens of voorafgaand aan levering van een Nerve Centre project wordt overlegd tussen projectleider en klant op welke wijze de klant beheer en mutaties wenst vorm te geven. Het volgende is in veel gevallen van toepassing:

  • Meestal wil de klant zelf namen en telefoonnummers beheren evenals groepsdeelname. Veel voorkomende mutaties ten gevolge van personeelswijzigingen worden dan door de klant zelf uitgevoerd. Zolang er geen lege groepen ontstaan blijft de alarmafhandeling zoals die geprogrammeerd was.
  • Wijzigingen in scenario's en in de afhandeling van alarmevents worden meestal door New Bridges engineers uitgevoerd. De redenen hiervoor liggen in het feit dat zo duidelijk blijft wie verantwoordelijk is voor het juist functioneren van het systeem (immers, New Bridges voert ook service en onderhoud uit) én daarnaast vanwege het feit dat engineers van New Bridges veel vaker dergelijke minder vaak voorkomende mutaties uitvoeren.
  • Mutaties vinden plaats via remote access. Een korte doorlooptijd is te bereiken door een strippenkaart aan te schaffen. Hiermee heeft de klant een duidelijke garantie hoe snel mutaties in behandeling worden genomen. Bovendien wordt geen tijd verspeeld met een commercieel proces van offertes, inkoop en projectuitvoering.

Meer informatie: